3 chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh không thể thiếu cho doanh nghiệp

Trong kinh doanh,việc lựa chọn các chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiêp mình phụ thuộc vào yếu tố nào là then chốt đối với sự thành công của doanh nghiệp. Nhưng có nhiều người chưa biết nên chọn chỉ tiêu nào cho phù hợp để đánh giá cho công ty mình.

Thử thách cùng Ngoại Hạng Anh và miễn phí nhận ngay 100k tại Nhà cái Fi88 ⚽
🎁 Click ngay Zalo Trúc Anh +639567602987 để nhận thưởng
💯 Tặng thêm 100% cho lần gửi tiền đầu tiên lên đến 2 triệu đồng!
👉 Nạp lại mỗi ngày lên đến 5% siêu hấp dẫn lên tới 6000k!
👉 Hoàn trả mỗi ngày lên đến 1% không giới hạn!
✅ Nạp rút siêu nhanh chóng: MomoPay, ZaloPay, Viettel Pay, Ngân hàng

Dưới đây, Nhanh.vn sẽ chia sẻ các chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh

1.Khái niệm hiệu quả kinh doanh.

Hiệu quả kinh doanh được hiểu theo nghĩa chung nhất là các lợi ích kinh tế, xã chính trị,…mà các tổ chức, cá nhân đạt được trong quá trình hoạt động của mình. Đối với tất cả các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất kinh doanh hoạt động trong nền kinh tế,với các cơ chế quản lý khác nhau thì có các nhiệm vụ mục tiêu hoạt động khác nhau.

Nhóm các chỉ tiêu gồm:

 • Nhóm các chỉ tiêu đo lường hiệu quả sản xuất- kinh doanh: chỉ tiêu như doanh thu, lợi nhuận, mức sinh lời,..
 • Nhóm chỉ tiêu đo lường hiệu quả về tài chính: Báo cáo tài chính,thể hiện khả năng sinh lời và vị thế tài chính của doanh nghiệp như: lợi nhuận ròng, các tỷ số sinh lời, tổng tài sản…
 • Nhóm các chỉ tiêu đo lường hiệu quả  kinh tế- xã hội: tạo việc làm cho người lao động,tăng thu ngân sách, nâng cao đời sống cho ngươi lao động,.

2. Các chỉ tiêu đánh giá.

2.1. Chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận.

Khi bắt đâu xem một bảng báo cáo, điều mà họ quan tâm đầu tiên là lợi nhuận. Lợi nhuận là thứ tuyệt đối, la mục tiêu để đánh giá xem doanh nghiệp của bạn có hoạt động hiêu quả hay không. 

Chỉ tiêu lợi nhuận

Được tính theo công thức:

              𝚷= TR- TC

      Trong đó: 𝚷: Lợi nhuận

                     TR: Tổng doanh thu

                     TC: tổng chi phí

chỉ tiêu đánh giá hiêu quả kinh doanh

Khi lợi nhuận càng cao thì doanh nghiệp làm ăn càng có lãi.Tuy nhiên thì đây cũng k phải là cái để đánh giá hết sự hiệu quả trong kinh doanh của doanh nghiệp. Trong hoạt động sản xuất ở một doanh nghiệp liên doanh cũng như các hoạt động kinh doanh của các công ty khác người ta sẽ phải  so sánh với chi phí và vốn kinh doanh với doanh thu để phản ánh hiệu quả của hoạt động kinh doanh.

2.2. Chỉ tiêu hiệu quả về tài chính

 • Hệ số thanh toán ngắn hạn

      CT: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn

 • Hệ số thanh toán nhanh:

      CT: (Tài sản lưu động- Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn.

 • Khả năng thanh toán lãi vay: 

     CT: Lợi nhuận trước thuế và lãi (EBIT)/ Chi phí trả lãi vay

     Nếu chỉ số <1: khả năng doanh nghiệp bị lỗ

             chỉ số= 2: doanh nghiệp an toàn.

 • Khả năng hoàn trả nợ vay:

      CT: ( Lưu chuyển tiền thuần từ HDKD+ thuế thu nhập+ chi phí trả lãi vay)/Chi phí trả lãi vay

       Nếu chỉ số< 1: doanh nghiệp bị lỗ

               chỉ số tối thiểu= 2: an toàn.

 • Khả năng thanh toán lãi vay:

      (LNTT+ Khấu hao+ Cp trả lãi vay)/( tiền trả nợ gốc+ cp lãi vay)

      Tỷ số> 1:khả năng công ty hoàn lãi vay cao, <1 thì khả năng công ty đã vay quá nhiều, khó có khả năng chi trả. 

 • Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu(ROE)

      ROE= LNST/VCSH bình quân

      Nếu ROE cao thì chứng tỏ hiêu quả sinh lời của doanh nghiệp là tốt bởi vốn chủ sở hữu bỏ ra đã tạo ra mức lơi nhuận sau thuế tốt

 • Tỷ suất sinh lời trên tài sản(ROA)

     ROA= LNST/Tổng TS binh quân.

     ROA càng cao càng tốt vì cho thấy doanh nghiệp đang kiếm được nhiều lợi nhuận từ tổng tài sản.

2.3. Chỉ tiêu đo lường về kinh tế- xã hội

 • Tạo công ăn việc làm cho người lao động: Nước ta la nước đang phát triển,tình trạng kém về kỹ thuật và thất nghiêp vẫn còn phổ biến.Để tạo công ăn việc lam cho người lao đông và để thoát khỏi đói nghèo lạc hậu thì đòi hỏi doanh nghiệp phải tự tìm tòi đưa ra các biện pháp nâng cao hiêu quả hoạt động kinh doanh,mở rộng quy mô sản xuất,tao công ăn việc làm cho người lao động.
 • Nước ta là nước đang phát triển,tình trạng kém về kỹ thuật và thất nghiêp vẫn còn phổ biến.Để tạo công ăn việc lam cho người lao đông và để thoát khỏi đói nghèo lạc hậu thì đòi hỏi doanh nghiệp phải tự tìm tòi đưa ra các biện pháp nâng cao hiêu quả hoạt động kinh doanh,mở rộng quy mô sản xuất,tao công ăn việc làm cho người lao động.
 • Nâng cao mức sống cho người dân: Ngoài việc tạo công ăn việc làm cho người dân đòi hỏi các doanh nghiệp phải làm ăn hiêu quả để góp phần nâng cao mức sống cho người lao động. Để làm việc đó thi đòi hỏi doanh nghiệp được thể hiện qua các chỉ tiêu như: gia tăng thu nhập bình quân trên đầu người, gia tăng đâu tư xã hội, mức tăng trưởng phúc lợi xã hội,..

Trên đây là một số các chỉ tiêu để đánh giá về hiệu quả kinh doanh cho các doanh nghiêp mà Nhanh.vn đưa ra,mong rằng nó sẽ giúp ích trong việc kinh doanh của các bạn.

Thử thách cùng Ngoại Hạng Anh và miễn phí nhận ngay 100k tại Nhà cái Fi88 ⚽
🎁 Click ngay Zalo Trúc Anh +639567602987 để nhận thưởng
💯 Tặng thêm 100% cho lần gửi tiền đầu tiên lên đến 2 triệu đồng!
👉 Nạp lại mỗi ngày lên đến 5% siêu hấp dẫn lên tới 6000k!
👉 Hoàn trả mỗi ngày lên đến 1% không giới hạn!
✅ Nạp rút siêu nhanh chóng: MomoPay, ZaloPay, Viettel Pay, Ngân hàng

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *